سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

سربازان

سربازان در حین خدمت هم می‌توانند به کربلا بروند

/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF

رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: سربازان در حال خدمت هم می‌توانند مانند سایر افراد به سفر اربعین بروند.