سهمیه سوخت

خبر جدید سهمیه بنزین/ جزئیات سهمیه‌بندی بنزین اعلام شد

/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

هنوز دو هفته‌ از انتشار نامه باز توزیع سهمیه بنزین معاونت اقتصادی سرپرست نگذشته است که امروز سرپرست منطقه آزاد قشم جزئیات طرح سهمیه‌بندی جدید بنرین را اعلام کرد.