سیاره های فراخورشیدی

کشف یک سیاره زمین مانند اما عجیب!

/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8

ستاره شناسان اخیراً موفق به شناسایی یک سیاره زیر نپتونی عجیب شده اند که در حال گردش در اطراف یک ستاره کوتوله قرمز است.