سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

فدراسیون جانبازان و معلولین

ملی پوشی که اجازه حرف زدن ندارد

/%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

مجید کاکوش  قهرمان پارا تیراندازی گفت: متاسفانه با خصومت فدراسیون جانبازان و معلولین و کمیته  ملی پارالمپیک مواجه شدم.