سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

فضانوردی

دانشمندان نقشه‌ای عجیب برای قابل سکونت کردن مریخ ارائه کردند

/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

این طرح برپایه طراحی و ساخت یک کره مغناطیسی در مریخ بنا شده است. همانطور که می‌دانیم سیاره سرخ درحال حاضر فاقد میدان مغناطیسی قوی است و ایجاد یک میدان مغناطیسی در آن می‌تواند تنها گزینه‌ای باشد که مریخ را به یک سیاره قابل سکونت تبدیل کند. البته‌ همچنان مشکلات دیگری بر سر راه بشر قرار دارد، اما حل این مسئله پیشبرد بزرگی محسوب می‌شود.