سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

فضاپیما

برای نخستین بار یک ساخته‌ی بشر خورشید را لمس کرد

/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

با دستیابی کاوشگر خورشیدی پارکر به تاج خورشیدی، برای نخستین بار در تاریخ، یک ساخته‌ی دست بشر با ورود جو خورشید آن را لمس کرده است.