سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

فضاپیمای جونو

جونو جهان یخی نزدیک مشتری را با بهترین کیفیت نظاره کرد

/%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

قمر یخی اروپا که یکی از گزینه‌های احتمالی برای پشتیبانی از حیات فرازمینی محسوب می‌شود، طی گذر نزدیک فضاپیمای جونو با نمایی واضح به تصویر کشیده شد.


رنگ‌های واقعی سیاره مشتری را در عکس جدید جونو ببینید

/%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF

تصویر جدیدی که توسط کاوشگر جونو ناسا از مشتری گرفته شده است، ویژگی‌هایی جوی متلاطم بزرگ‌ترین سیاره‌ی منظومه‌ی شمسی را با همان رنگ‌های واقعی که یک ناظر انسانی می بیند، نشان می‌دهد.