سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

فیلم عاشقانه

۷ کمدی عاشقانه که از نمایشنامه‌های شکسپیر اقتباس شدند

/7-%DA%A9%D9%85%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

حتما برایتان پیش آمده است که حین تماشای یک فیلم احساس کنید داستان آن را می‌دانید یا به نظرتان آشنا برسد. به احتمال زیاد در بیشتر مواقع اشتباه نمی‌کنید، بسیاری از فیلم‌ها از ادبیات الهام می‌گیرند و از قوس‌های شخصیتی و نکات داستانی موجود در کتاب‌ها و اشعار پیروی می‌کنند.