سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

قیمت بنزین

ماجرای کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین چیست؟/ کدام سهمیه آب رفت؟

/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-100-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA

سهمیه بنزین ۱۰۰ لیتر کم شده است. اما نه سهمیه بنزین دولتی و ۱۵۰۰ تومانی. این کاهش سهمیه مربوط به بنزین آزاد سه هزار تومانی است. اما ماجرای کاهش سهمیه بنزین چیست؟