سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

مقامات آمریکایی

آمریکا: پاسخ ایران به پیشنهاد ما برای احیای برجام سازنده نبود

/%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF

یک مقام آمریکایی مدعی شد پاسخ ایران به پیشنهاد واشنگتن سازنده نبوده است.