سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

نتایج آزمون دستیاری پزشکی

نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی ۲۳ شهریور اعلام می‌شود

/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-23-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

رئیس مرکز سنجش پزشکی گفت: نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی ۲۳ شهریور منتشر می‌شود.