سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

گلکسی

پس از اپل و هواوی، سامسونگ احتمالا ارتباط ماهواره‌ای را به گوشی‌های آینده‌اش اضافه می‌کند

/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%BE%D9%84-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

پس از اپل و هواوی، به‌نظر می‌رسد که این بار سامسونگ در حال بررسی قابلیت ارتباط ماهواره‌ای گوشی‌های آینده خود است.


حالت اضطراری یا Emergency Mode گوشی‌های سامسونگ چیست و چگونه فعال می‌شود؟

/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-emergency-mode-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

گوشی‌های هوشمند سری گلکسی سامسونگ حالتی به‌ نام Emergency Mode دارند که برای مواقع اضطراری طراحی شده و می‌تواند با محدود کردن کارکردهای گوشی و ارائه‌ی راه‌هایی برای درخواست کمک در شرایط بحرانی به یاری کاربر بیاید.