سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

Overwatch 2

اورواچ ۲ می‌خواهد قهرمان‌های جدید را پولی کند و صدای طرفداران درآمده است

/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%DA%86-2-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

بازی اورواچ ۲ (Overwatch 2) در این مدت سر و صدای زیادی به پا کرده است. حال آخرین خبر منتشر شده از این بازی باعث شده تا طرفداران به شدت از بلیزارد (Blizzard) ناراحت شده و به این شرکت اعتراض کنند. اورواچ ۲ قرار است یک عرضه دوباره اورواچ ۱ با سیاست‌های تجاری جدید باشد. این حرکت بسیار ریسکی بوده و بلیزارد باید بسیار محتاطانه عمل کند.