سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

SSD

بررسی‌ها نشان می‌دهد حافظه‌های SSD بادوام‌تر از هاردهای HDD شده‌اند

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-ssd-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-hdd-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF

بررسی که اخیرا روی بیش از هزار SSD و HDD به مدت چهار سال انجام گرفته نشان می‌دهد SSDها اکنون بادوام‌تر از HDDها شده‌اند.