سبد خرید
{{item.title}} {{item.subtitle}}
{{item.total|number}} تومان
حذف
سبد خرید شما خالی است.

کهکشان

تلسکوپ فضایی هابل رقص دو کهکشان دوردست را رصد کرد

/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%B5-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

تصویر جدیدی که تلسکوپ فضایی هابل از رقص تماشایی دو کهکشان دوردست ثبت کرده است، مفهوم فاصله‌ی فضایی را در ذهن بیننده به چالش می‌کشد.


تلسکوپ فضایی هابل دریچه‌ای به جهان اولیه کشف کرد

/%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%DA%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

دانشمندان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل یک خوشه‌ی ستاره‌ای را در کهکشان همسایه‌ی راه شیری کشف کرده‌اند که روند شکل‌گیری ستارگان در اوایل کیهان را آشکار می‌کند.